Přeskočit navigaci

Úklidový pracovník ve zdravotnických a nemocničních zařízeních

Charakteristika

Úklidový pracovník ve zdravotnických a nemocničních zařízeních uklízí a čistí v budovách zdravotnických zařízení jako jsou nemocnice, polikliniky, zdravotní střediska, odborná zdravotnická pracoviště, zařízení pro zdravotní rehabilitace a masáže, krevní banky aj..

Činnosti

 • Identifikace základních materiálů podlah, nábytku, zařízení a volba vhodných technologických postupů dle harmonogramů prací ve zdravotnickém a nemocničním zařízení.
 • Manipulace s chemickými a dezinfekčními látkami, přípravky a potřebnými pomůckami.
 • Organizace práce na pracovišti.
 • Provádění dezinfekce ve zdravotnickém a nemocničním zařízení.
 • Úklid a čištění chodeb čištění a strojní mytí, čištění a leštění podlahovým kotoučovým strojem a automatem.
 • Úklid a údržba výtahů a elektrozařízení.
 • Úklid sociálních zařízení, pokojů, kuchyňských a stravovacích prostor, mopování tvrdých podlahových ploch, údržba nábytku a zařízení ve zdravotnickém a nemocničním zařízení.
 • Uplatňování a dodržování zásad bezpečnosti práce, ochrany zdraví při práci a požární ochrany.
 • Volba, příprava, kompletace, údržba a čištění pomůcek a strojů včetně pomůcek BOZP ve zdravotnickém a nemocničním zařízení.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
 • Chronická, prognosticky závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
9112 - Uklízeči a pomocníci v hotelích, administrativních, průmyslových a jiných objektech 11 931 12 739
91122 - Uklízeči a pomocníci ve zdravotnických a sociálních zařízeních 11 738 14 130
91124 - Uklízeči ve stravovacích zařízeních, potravinářských a farmaceutických výrobních prostorech 11 823 15 248
91127 - Uklízeči prodejních prostor 14 201 13 157

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.