Přeskočit navigaci

Úklidový pracovník v potravinářských provozech

Charakteristika

Úklidový pracovník v potravinářských provozech uklízí a čistí v prostorách výrobních ploch potravinářských závodů, kuchyňských provozech, vývařovnách, prodejnách potravin a v dalších prostorách, kde je nutný hygienický úklid ploch na vysoké úrovni se znalostí kritických bodů a hygienických standardů.

Činnosti

 • Čištění a údržba elektrozařízení.
 • Dezinfekce podle zásad HACCP v potravinářských provozech.
 • Identifikace managementu hygieny v zásadách a systémech HACCP (analýza nebezpečía stanovení kritických kontrolních bodů) v potravinářských provozech.
 • Identifikace základních materiálů podlah, nábytku, zařízení a volba vhodných technologických postupů dle harmonogramů prací.
 • Manipulace s chemickými a dezinfekčními látkami, přípravky a potřebnými pomůckami, jejich správné dávkování a bezpečné uložení v potravinářských provozech.
 • Organizaceí práce na pracovišti.
 • Strojního mytí, čištění a leštění podlahovým kotoučovým strojem a podlahovým automatem, mytí vysokotlakým čističem a parním čističem, mytí transportních vozíků, nakládacích a vykládacích zařízení v potravinářských provozech.
 • Údržba skleněných ploch.
 • Úklid a čištění chodeb, schodišť, podest, teras a výtahů.
 • Úklid a údržba „Clean roomů = čistých prostor“ v potravinářských provozech.
 • Úklid a údržba sociálních zařízení, mopování tvrdých podlah, nábytku, zařízení a ploch v potravinářských provozech.
 • Uplatňování a dodržování zásad bezpečnosti práce, ochrany zdraví při práci a požární ochrany.
 • Volba druhu úklidu a čištění dle hygienických plánů v systémech HACCP v potravinářských provozech.
 • Volba, příprava a kompletace, údržba a čištění pomůcek a strojů včetně pomůcek BOZP s ohledem na druh, danou četnost úklidu, stavební materiál a míru znečištění.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
 • Chronická, prognosticky závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Correction warning: Write permissions are required on the defined temp directory for the chart image file to be created. To enable you to view the chart this has defaulted to streaming which has a high performance cost over the file based system. Please resolve your permissions issue for this warning to be removed. For more information, please see this kb: http://dotnetcharting.com/kb/article.aspx?id=10018
Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
9112 - Uklízeči a pomocníci v hotelích, administrativních, průmyslových a jiných objektech 11 931 12 739
91122 - Uklízeči a pomocníci ve zdravotnických a sociálních zařízeních 11 738 14 130
91124 - Uklízeči ve stravovacích zařízeních, potravinářských a farmaceutických výrobních prostorech 11 823 15 248
91127 - Uklízeči prodejních prostor 14 201 13 157

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.