Přeskočit navigaci

Úklidový pracovník v potravinářských provozech

Charakteristika

Úklidový pracovník v potravinářských provozech uklízí a čistí v prostorách výrobních ploch potravinářských závodů, kuchyňských provozech, vývařovnách, prodejnách potravin a v dalších prostorách, kde je nutný hygienický úklid ploch na vysoké úrovni se znalostí kritických bodů a hygienických standardů.

Činnosti

 • Čištění a údržba elektrozařízení.
 • Dezinfekce podle zásad HACCP v potravinářských provozech.
 • Identifikace managementu hygieny v zásadách a systémech HACCP (analýza nebezpečía stanovení kritických kontrolních bodů) v potravinářských provozech.
 • Identifikace základních materiálů podlah, nábytku, zařízení a volba vhodných technologických postupů dle harmonogramů prací.
 • Manipulace s chemickými a dezinfekčními látkami, přípravky a potřebnými pomůckami, jejich správné dávkování a bezpečné uložení v potravinářských provozech.
 • Organizaceí práce na pracovišti.
 • Strojního mytí, čištění a leštění podlahovým kotoučovým strojem a podlahovým automatem, mytí vysokotlakým čističem a parním čističem, mytí transportních vozíků, nakládacích a vykládacích zařízení v potravinářských provozech.
 • Údržba skleněných ploch.
 • Úklid a čištění chodeb, schodišť, podest, teras a výtahů.
 • Úklid a údržba „Clean roomů = čistých prostor“ v potravinářských provozech.
 • Úklid a údržba sociálních zařízení, mopování tvrdých podlah, nábytku, zařízení a ploch v potravinářských provozech.
 • Uplatňování a dodržování zásad bezpečnosti práce, ochrany zdraví při práci a požární ochrany.
 • Volba druhu úklidu a čištění dle hygienických plánů v systémech HACCP v potravinářských provozech.
 • Volba, příprava a kompletace, údržba a čištění pomůcek a strojů včetně pomůcek BOZP s ohledem na druh, danou četnost úklidu, stavební materiál a míru znečištění.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
 • Chronická, prognosticky závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
9112 - Uklízeči a pomocníci v hotelích, administrativních, průmyslových a jiných objektech 11 601 12 131
91122 - Uklízeči a pomocníci ve zdravotnických a sociálních zařízeních 11 086 13 518
91124 - Uklízeči ve stravovacích zařízeních, potravinářských a farmaceutických výrobních prostorech 11 740 14 616
91127 - Uklízeči prodejních prostor 13 623 12 736

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.