Přeskočit navigaci

Úklidový pracovník restauračních a ubytovacích zařízení

Charakteristika

Úklidový pracovník restauračních a ubytovacích zařízení uklízí a čistí v restauracích, hotelech, penzionech a ostatních stravovacích a ubytovacích objektech.

Činnosti

 • Čištění grafiti a aplikace prostředků jako ochranu před grafiti.
 • Čištění skvrn a hloubkové čištění textilií, koberců, koženky a kůže.
 • Čištění vnějších povrchů elektronických přístrojů, přístrojových panelů, ovládacích prvků a kancelářské techniky.
 • Dávkování, nakládání, aplikace a skladování chemických přípravků.
 • Evidence dodávek a vydávání náplní hygienických systémů.
 • Profesionální úklid a čištění strojního zařízení (vybavení hal).
 • Profesionální úklid a údržba kuchyňských zařízení, jídelních ploch, kuchyněk a stravovacích koutků.
 • Profesionální úklid a údržba plastových a kovových částí vybavení budov a dopravních prostředků.
 • Profesionální úklid a údržba podlahových ploch pomocí strojů.
 • Profesionální úklid a údržba podlahových ploch.
 • Profesionální úklid a údržba skleněných ploch.
 • Profesionální úklid a údržba sociálních zařízení.
 • Profesionální úklid a údržba voskovaných a impregnovaných ploch.
 • Profesionální úklid a údržba vybavení.
 • Provádění dezinfekčních prací.
 • Přemísťování komunálních odpadů na určená místa.
 • Vyřizování drobných reklamací spojených s úrovní úklidu.
 • Základní údržba a obsluha elektrických úklidových strojů.
 • Základní údržba a obsluha jednoduchých úklidových pomůcek.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
 • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
9112 - Uklízeči a pomocníci v hotelích, administrativních, průmyslových a jiných objektech 11 931 12 739
91121 - Uklízeči a pomocníci v administrativních objektech 12 643 13 399
91123 - Uklízeči a pomocníci v ubytovacích a vzdělávacích zařízeních 12 158 12 317
91126 - Uklízeči výrobních prostor (kromě potravinářské a farmaceutické výroby) a skladů 12 119 14 032
91129 - Ostatní uklízeči a pomocníci 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.