Přeskočit navigaci

Úklidový pracovník průmyslových ploch

Charakteristika

Úklidový pracovník průmyslových ploch uklízí a čistí veškeré plochy v průmyslových objektech jako jsou strojní výrobní závody, sklady a ostatní průmyslové objekty.

Činnosti

  • Organizace práce na pracovišti.
  • Profesionální úklid veškerých ploch v průmyslových objektech a částech budov manuálním a strojním způsobem.
  • Ředění, skladování a práce s chemickými a dezinfekčními látkami, přípravky a potřebnými pomůckami.
  • Údržba a impregnace materiálů podlah, nábytku, zařízení a znalost i správná volba vhodných chemických přípravků a technologických postupů k jejich ošetření a čištění podle harmonogramů prací.
  • Uplatňování a dodržování zásad bezpečnosti práce, ochrany zdraví při práci a požární ochrany.
  • Výběr, příprava a sestavení pomůcek a strojů včetně znalosti údržby a čištění, včetně pomůcek BOZP.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
  • Chronická, prognosticky závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
  • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
9112 - Uklízeči a pomocníci v hotelích, administrativních, průmyslových a jiných objektech 11 931 12 739
91121 - Uklízeči a pomocníci v administrativních objektech 12 643 13 399
91123 - Uklízeči a pomocníci v ubytovacích a vzdělávacích zařízeních 12 158 12 317
91126 - Uklízeči výrobních prostor (kromě potravinářské a farmaceutické výroby) a skladů 12 119 14 032
91129 - Ostatní uklízeči a pomocníci 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.