Přeskočit navigaci

Úklidový pracovník - práce ve výškách

Charakteristika

Úklidový pracovník – práce ve výškách provádí práce různého odborného úklidového a čisticího charakteru ve výškách na objektech z vnější strany i uvnitř s využitím žebříků, lešení, horolezecké nebo vysokozdvižné, závěsové a jiné techniky pro práci ve výškách.

Činnosti

 • Čištění a leštění skleněných ploch uvnitř i vně výškových budov.
 • Čištění a odstraňování graffiti ze stavebních prvků výškových budov včetně impregnace.
 • Čištění a údržba plášťů výškových budov uvnitř i vně.
 • Čištění a údržba stavebních konstrukcí, technologických rozvodů a zařízení uvnitř i vně budov.
 • Organizace práce a vyhodnocení rizik na pracovišti, orientace v harmonogramech a bezpečnostních listech.
 • Příprava pracoviště a technických prostředků, zařízení a pomůcek k čištění výškových budov a zajištění pracovního prostoru s ohledem i na cizí osoby.
 • Ředění, skladování a práce s chemickými a dezinfekčními látkami, přípravky a potřebnými pomůckami.
 • Uplatňování a dodržování zásad bezpečnosti práce, ochrany zdraví při práci a požární ochrany.
 • Výběr, příprava a sestavení pomůcek, strojů a přístupové techniky, znalost jejich údržby a čištění, včetně pomůcek BOZP.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
 • Chladová alergie.
 • Chronická, prognosticky závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Prognosticky závažná chronická onemocnění pohybového systému, zamezující práci ve vynucené poloze.
 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů.
 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku.
 • Prognosticky závažná onemocnění pohybového systému, znemožňující zátěž páteře a trupu.
 • Prognosticky závažné onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí.
 • Těžká, prognosticky závažná onemocnění oběhové soustavy.
 • Záchvatovité a kolapsové stavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
71331 - Čističi vnějších plášťů budov 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.