Přeskočit navigaci

Úklidový pracovník dopravních prostředků

Charakteristika

Úklidový pracovník dopravních prostředků zabezpečuje hygienický úklid ploch, které se vyskytují v dopravních prostředcích jako jsou vlaky, tramvaje, autobusy, letadla, lodě, osobní vozy apod., zajišťuje požadovaný standard pro cestující, dlouhodobou ochranu majetku klienta a zabezpečuje hygienický standard uklízených ploch.

Činnosti

 • Čištění grafitti a aplikace prostředků ochrany před grafitti.
 • Čištění skvrn a hloubkové čištění textilií, koberců, koženky a kůže.
 • Čištění vnějších povrchů přístrojových panelů a ovládacích prvků v kabinách personálu a cestujících (např. přístrojové desky, displeje LCD panelů zábavní techniky, ovládací prvky.
 • Dávkování, nakládání, aplikace a skladování chemických přípravků.
 • Evidence dodávek a vydávání náplní hygienických systémů.
 • Kontrola provedených činností.
 • Organizace práce dle harmonogramu.
 • Profesionální úklid a údržba plastových a kovových materiálů.
 • Profesionální úklid a údržba podlahových ploch.
 • Profesionální úklid a údržba skleněných ploch.
 • Provádění dezinfekčních a dezinsekčních prací.
 • Přemísťování komunálních odpadů na určená místa.
 • Řešení konfliktních situací na pracovišti.
 • Úklid a údržba kuchyňských zařízení v dopravním prostředku.
 • Úklid a údržba sedaček.
 • Úklid a údržba sociálních zařízení v dopravním prostředku.
 • Vyřizování reklamací úklidu a čištění.
 • Zabezpečení zdraví a bezpečnosti práce v rámci své práce a pracoviště.
 • Základní údržba a obsluha elektrických úklidových strojů.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
 • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Correction warning: Write permissions are required on the defined temp directory for the chart image file to be created. To enable you to view the chart this has defaulted to streaming which has a high performance cost over the file based system. Please resolve your permissions issue for this warning to be removed. For more information, please see this kb: http://dotnetcharting.com/kb/article.aspx?id=10018
Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
9112 - Uklízeči a pomocníci v hotelích, administrativních, průmyslových a jiných objektech 11 931 12 739
91125 - Uklízeči veřejných dopravních prostředků 13 513 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.