Přeskočit navigaci

Úklidový pracovník dopravních prostředků

Charakteristika

Úklidový pracovník dopravních prostředků zabezpečuje hygienický úklid ploch, které se vyskytují v dopravních prostředcích jako jsou vlaky, tramvaje, autobusy, letadla, lodě, osobní vozy apod., zajišťuje požadovaný standard pro cestující, dlouhodobou ochranu majetku klienta a zabezpečuje hygienický standard uklízených ploch.

Činnosti

 • Čištění grafitti a aplikace prostředků ochrany před grafitti.
 • Čištění skvrn a hloubkové čištění textilií, koberců, koženky a kůže.
 • Čištění vnějších povrchů přístrojových panelů a ovládacích prvků v kabinách personálu a cestujících (např. přístrojové desky, displeje LCD panelů zábavní techniky, ovládací prvky.
 • Dávkování, nakládání, aplikace a skladování chemických přípravků.
 • Evidence dodávek a vydávání náplní hygienických systémů.
 • Kontrola provedených činností.
 • Organizace práce dle harmonogramu.
 • Profesionální úklid a údržba plastových a kovových materiálů.
 • Profesionální úklid a údržba podlahových ploch.
 • Profesionální úklid a údržba skleněných ploch.
 • Provádění dezinfekčních a dezinsekčních prací.
 • Přemísťování komunálních odpadů na určená místa.
 • Řešení konfliktních situací na pracovišti.
 • Úklid a údržba kuchyňských zařízení v dopravním prostředku.
 • Úklid a údržba sedaček.
 • Úklid a údržba sociálních zařízení v dopravním prostředku.
 • Vyřizování reklamací úklidu a čištění.
 • Zabezpečení zdraví a bezpečnosti práce v rámci své práce a pracoviště.
 • Základní údržba a obsluha elektrických úklidových strojů.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
 • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
9112 - Uklízeči a pomocníci v hotelích, administrativních, průmyslových a jiných objektech 11 931 12 739
91125 - Uklízeči veřejných dopravních prostředků 13 513 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.