Přeskočit navigaci

Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Charakteristika

Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dohlíží na BOZP na staveništi a řídí prevenci rizik v oblasti BOZP na staveništi.

Činnosti

  • Metodické řízení osob a subjektů v oblasti BOZP vyskytujících na staveništi.
  • Navrhování opatření pro odstranění či minimalizaci nebezpečí a rizik na staveništi.
  • Navrhování přiměřených opatření při nedodržování plánu BOZP na staveništi.
  • Organizace a řízení BOZP na staveništi.
  • Poskytování poradenské činnosti v oblasti BOZP na staveništi.
  • Provádění kontrolní činnosti, identifikace nebezpečí a hodnocení rizik možného ohrožení života a zdraví zaměstnanců na staveništi.
  • Provádění zápisů nedostatků a nápravných opatření do deníku BOZP, popřípadě do stavebního deníku.
  • Spolupráce s projektantem stavby, zadavatelem stavby a případnými zhotoviteli stavby při zpracování plánů BOZP na staveništi.
  • Zajišťování dodržování a aktualizace plánu BOZP na staveništi.
  • Zpracování a vedení dokumentace BOZP na staveništi.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3119 - Technici v ostatních průmyslových oborech 29 533 26 233
31198 - Technici bezpečnosti práce a ochrany zdraví, racionalizace výroby, ergonomických studií 30 109 24 127

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.