Přeskočit navigaci

Provozní vedoucí úklidu

Charakteristika

Provozní vedoucí úklidu zajišťuje personálně, technicky i materiálně hygienický úklid ploch, které se vyskytují v různých objektech.

Činnosti

 • Definování chemických a dezinfekčních přípravků, pomůcek a strojů pro úklid v souladu s identifikovanými materiály a hygienickými plány.
 • Identifikace materiálů úklidových ploch.
 • Komunikace se zákazníkem na počátku a po dobu trvání zakázky.
 • Materiálové a personální zajištění úklidu dané plochy dle stanoveného harmonogramu.
 • Organizace, řešení změn, zpracování technologických postupů úklidu a harmonogramů.
 • Provádění školení zaměstnanců v oblasti ochrany a bezpečnosti práce, požární ochrany, zdravotní přípravy a odborného zaškolení.
 • Řízení údržby a oprav úklidových strojů a zařízení.
 • Vedení pracovního kolektivu úklidových pracovníků.
 • Vedení příslušné provozní dokumentace a evidence vč. objednávání dodávek a vydávání materiálů.
 • Vykonávání úklidových prací.
 • Vyřizování a zpracovávání reklamací úklidových a čistících prací.
 • Zpracování mzdových a fakturačních podkladů.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
5151 - Provozní pracovníci stravovacích, ubytovacích a dalších zařízení 16 464 20 889
51519 - Provozní pracovníci v ostatních zařízeních 20 907 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání