Přeskočit navigaci

Správce objektu

Charakteristika

Správce objektu zajišťuje pořádek, čistotu, drobné opravy a údržbu v objektech a přilehlých prostorách.

Činnosti

  • Dohled nad úklidovými činnostmi spojenými s udržováním čistoty a pořádku ve svěřených objektech a jejím okolí, při menším rozsahu jejich samostatný výkon.
  • Dozor nad správným používáním společných prostor budovy.
  • Jednoduchá údržba budovy, případně koordinace prací.
  • Koordinace a dohled nad bezpečnostními opatřeními nebo kontrola dodržování domovního řádu a dalších předpisů, podmínek majitele, správce či provozovatele budovy včetně zajištění odemykání a zamykání budovy v souladu s domovním řádem a stanovenými podmínkami. Případná spolupráce a koordinace s bezpečnostní službou.
  • Najímání odborných pracovníků na drobné stavební a údržbářské práce případně provádění příslušných prací a zásahů vyplývajících z těchto předpisů a podmínek.
  • Objednávání revizí, údržbových a opravářských prací u odborných firem, přebírání výsledků jejich práce.
  • Obsluha vytápění včetně manipulace s palivy.
  • Vedení požadovaných evidencí.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
5153 - Správci objektů 18 964 16 081
51530 - Správci objektů 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání