Přeskočit navigaci

Odborník na permanentní make-up

Charakteristika

Odborník na permanentní make-up provádí formou pigmentace lidské kůže invazivní cestou korekční zásahy a ozdobné prvky na obličeji.

Činnosti

  • Aplikace permanentního make-upu na obočí.
  • Aplikace permanentního make-upu na rty.
  • Aplikace permanentního make-upu na víčka oční.
  • Aplikace permanentního make-upu.
  • Korekce obočí.
  • Korekce rtů, stínování rtů.
  • Korekce vrozených i získaných vad pokožky.
  • Porušování integrity lidské kůže.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.