Přeskočit navigaci

Tatér, piercér, odborník na permanentní make-up

Charakteristika

Tatér, piercér, odborník na permanentní make-up provádí formou pigmentace lidské kůže invazivní cestou korekční zásahy a ozdobné prvky na těle nebo obličeji a aplikuje náušnice a ostatní ozdoby do lidské kůže.

Činnosti

  • Aplikace náušnic a ostatních ozdob do lidské kůže.
  • Aplikace ozdobných motivů tetováním do lidské kůže.
  • Aplikace permanentního make-upu na rty, oční víčka a obočí.
  • Dezinfekce pokožky, pracovních nástrojů a ozdob.
  • Dodržování dezinfekčního řádu.
  • Korekce rtů, obočí a vrozených i získaných vad pokožky.
  • Porušování integrity lidské kůže tetováním a aplikací ozdob.
  • Vedení příslušné dokumentace.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.