Přeskočit navigaci

Technik bazénu

Charakteristika

Technik bazénu bazénu zajišťuje provoz technologických zařízení k úpravě vody, údržbu a provoz bazénu, koupaliště nebo aqvaparku.

Činnosti

 • Dohled nad dodržováním zásad ochrany zdraví a bezpečnosti návštěvníků a zaměstnanců.
 • Dohled nad dodržovánímprovozního řádu bazénu nebo koupaliště.
 • Dohled nad nakládáním s nebezpečnými chemickými látkami.
 • Dohled nad provozem zařízení a jeho částí.
 • Dohled nad stavem venkovních ploch.
 • Dohled nad úklidem bazénu podle schváleného dezinfekčního řádu.
 • Dohled nad zajišťováním požadované kvality vody v bazénu.
 • Spolupráce při poskytování první pomoci a předlékařské první pomoci.
 • Spolupráce s orgány činnými v hygienickém dozoru.
 • Údržba a drobné opravy technologických zařízení (např. čerpadla, filtry).
 • Zaškolování zaměstnanců pro práci v jednotlivých částech provozu.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
5151 - Provozní pracovníci stravovacích, ubytovacích a dalších zařízení 16 464 20 889
51519 - Provozní pracovníci v ostatních zařízeních 20 907 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání