Přeskočit navigaci

Inženýrský geolog

Charakteristika

Inženýrský geolog řídí geologické práce a zajišťuje podklady pro zakládání staveb dopravních, vodohospodářských, ekologických, průmyslových a pro bytovou výstavbu.

Činnosti

 • Inženýrsko-geologický dozor při výstavbě průmyslových a bytových objektů, silničních, vodních a železničních staveb.
 • Konzultační, posudková, oponentní a expertní činnost v oboru.
 • Posuzování podmínek zakládání staveb, např. únosnosti, stlačitelnosti, propustnosti apod.
 • Spolupráce při tvorbě projektů otvírky nových zdrojů nerostných surovin pro velké stavební akce, např. stavby přehrad, komunikací.
 • Spolupráce při tvorbě územních plánů.
 • Zajišťování orientačních, předběžných, podrobných a doplňujících inženýrsko-geologických průzkumů při zakládání staveb, např. obytných a průmyslových staveb, liniových staveb, komunikací, vodních nádrží apod.
 • Zajišťování podkladů pro projekci a realizaci využití lokality pro stavebnictví.
 • Zajišťování popisu hydrogeologických poměrů území.
 • Zpracování a vedení geologických map písemné dokumentace.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
 • Chladová alergie.
 • Těžká, prognosticky závažná onemocnění oběhové soustavy.
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2114 - Geologové, geofyzici a příbuzní pracovníci 33 364 32 420
21142 - Geologové 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání