Přeskočit navigaci

Ložiskový geolog

Charakteristika

Ložiskový geolog řídí a vyhodnocuje geologické práce a podílí se na zpracovávání projektů otvírky a těžby ložiska.

Činnosti

 • Kontrola dodržování zásad ochrany a využití nerostného bohatství při hornické činnosti.
 • Provádění ložiskové analýzy a prognózy těžby ložiska.
 • Řízení a koordinace geologicko-průzkumných prací při v etapě vyhledávání a těžby ložiska.
 • Spolupráce při navrhování těžebních metod, otvírky a dobývaní ložiska.
 • Spolupráce při projektování, metodickém řízení a interpretaci ložiskově-výzkumných prací.
 • Spolupráce při výpočtech zásob ložiska.
 • Zabezpečování geologických podkladů pro zpracování plánu těžby ložiska.
 • Zajišťování popisu geologických poměrů území, útvarů a pánví.
 • Zajišťování spolupráce s odbornými útvary organizace.
 • Zodpovědnost za složení ložiska a hodnocení zásob ložiska v těžebním procesu.
 • Zpracování geologické, písemné a grafické dokumentace.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
 • Chladová alergie.
 • Těžká, prognosticky závažná onemocnění oběhové soustavy.
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2114 - Geologové, geofyzici a příbuzní pracovníci 33 364 32 420
21142 - Geologové 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání