Přeskočit navigaci

Obsluha sauny pro děti a dospělé

Charakteristika

Obsluha sauny pro děti a dospělé zajišťuje provoz sauny, parní kabiny, infrakabiny a podobných zařízení s tepelnou zátěží na organismus, a to v prostorách veřejných saun, v aquaparcích, krytých bazénech, pensionech, hotelech, lázeňských zařízení, wellness provozech či ve školách a mateřských školách.

Činnosti

 • Dávkování vonných esencí.
 • Doplňování lékárničky.
 • Kontrola jakosti vody v ochlazovacím bazénku.
 • Organizace skupinového saunování dětí dle věkových skupin.
 • Osvěta saunování dětí pro děti a dospělé (marketing).
 • Poskytování první pomoci a předlékařské první pomoci.
 • Provádění saunových ceremoniálů.
 • Úklid saunového provozu dle schváleného dezinfekčního řádu.
 • Vedení provozního deníku a zajišťování pravidelných revizí dle předpisů.
 • Vyhodnocení ekonomiky provozu.
 • Zajištění pitného režimu a odpočinku prodospělé návštěvníky.
 • Zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví návštěvníků při saunování, dodržování hygienických předpisů.
 • Zajišťování pitného režimu a odpočinku dětí v saunovém provozu předškolního zařízení.
 • Zajišťování provozu sauny, parní kabiny, infrakabiny a podobných zařízení s tepelnou zátěží na organismus.
 • Zajišťování správného postupu saunování a následného ochlazení.
 • Zapínání a vypínání topidla dle jeho charakteristik a specifických požadavků pro saunování dětí nebo dospělých.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
5151 - Provozní pracovníci stravovacích, ubytovacích a dalších zařízení 16 464 20 889
51519 - Provozní pracovníci v ostatních zařízeních 20 907 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.