Přeskočit navigaci

Báňský projektant specialista

Charakteristika

Báňský projektant specialista projektuje nebo navrhuje rozsáhlé objekty a zařízení, které jsou součástí hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem.

Činnosti

  • Řízení projekčního úseku.
  • Spolupráce na tvorbě technologických postupů a pracovních postupů pro jednotlivé činnosti.
  • Spolupráce s odbornými úseky při zpracovávání příslušných projektů.
  • Vedení příslušné dokumentace.
  • Vyhotovování plánů využívání ložiska.
  • Vyhotovování plánů zajištění nebo likvidace důlních děl.
  • Vypracování plánů otvírky, přípravy a dobývání ložiska.
  • Vypracovávání a projednávání přípravných dokumentací, plánů a projektů staveb a zařízení, které jsou součástí hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2146 - Důlní a hutní inženýři a specialisté v příbuzných oborech 42 340 00
21462 - Důlní a hutní inženýři projektanti, konstruktéři a specialisté v příbuzných oborech 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání