Přeskočit navigaci

Obsluha fitness centra

Charakteristika

Obsluha fitness centra zajišťuje provoz fitness centra, obsluhuje posilovací stroje, nakupuje, skladuje, eviduje, prodává a likviduje doplňky stravy.

Činnosti

  • Kontrola dodržování BOZP a PO u klientů fitness centra.
  • Obsluha posilovacích strojů.
  • Organizace a řízení provozu fitness centra.
  • Poskytování poradenství o způsobu cvičení na různých druzích posilovacích strojů.
  • Poskytování poradenství v oblasti doplňků stravy.
  • Údržba posilovacích strojů.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
5151 - Provozní pracovníci stravovacích, ubytovacích a dalších zařízení 16 464 20 889
51519 - Provozní pracovníci v ostatních zařízeních 20 907 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání