Přeskočit navigaci

Slévárenský technik modelář

Charakteristika

Slévárenský technik modelář koordinuje a zajišťuje oblast technické přípravy výroby a výrobu modelových zařízení pro slévárenskou výrobu.

Činnosti

  • Kontrola dodržování technologických postupů.
  • Kontrola pracovního procesu z pohledu dodržování předpisů o ochraně a bezpečnosti práce.
  • Řízení procesu výroby modelových zařízení.
  • Spolupráce při analýze požadavků odběratele na zakázku.
  • Spolupráce při optimalizaci nákladovosti výroby modelových zařízení.
  • Stanovování norem spotřeby práce.
  • Vedení a archivace technicko–výrobní dokumentace.
  • Zpracování dokumentace technické přípravy výroby (TPV) modelových zařízení.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
  • Chronická, prognosticky závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
  • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3117 - Důlní a hutní technici a pracovníci v příbuzných oborech 38 462 00
31174 - Důlní a hutní technici přípravy a realizace investic, inženýringu a pracovníci v příbuzných oborech 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání