Přeskočit navigaci

Obsluha solária

Charakteristika

Obsluha solária zajišťuje provoz solárního studia nebo samostatného horizontálního či vertikálního solária nebo solární louky.

Činnosti

 • Desinfekce solárií.
 • Dozor nad návštěvníky solária v souladu s provozním řádem a zásadami správného opalování.
 • Komunikace se zákazníkem, objednávání, rezervace termínů.
 • Manipulace se solárními trubicemi dle předpisů.
 • Poradenství v oblasti správného opalování ve vtahu k fototypům, délce slunění apod.
 • Poskytování první pomoci a předlékařské první pomoci.
 • Prodej přípravků pro opalování v soláriu.
 • Provádění úklidu provozu podle dezinfekčního řádu.
 • Výměna solárních trubic.
 • Zajištění pitného režimu pro návštěvníky.
 • Zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví uživatele solária.
 • Zapínání a vypínání solárií vč.dodržování termínu revize elektrických zařízení.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
5151 - Provozní pracovníci stravovacích, ubytovacích a dalších zařízení 16 464 20 889
51519 - Provozní pracovníci v ostatních zařízeních 20 907 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání