Přeskočit navigaci

Vedoucí bezpečnostní pracovník

Charakteristika

Vedoucí bezpečnostní pracovník formuluje bezpečnostní politiku organizace ve vztahu k jejím hodnotám, bezpečnostní politiku organizace a možná bezpečnostní rizika řídí a dohlíží na její realizaci. V obchodě a službách zajišťuje bezpečnost zákazníků a ochranu prodávaného zboží. Dále zabezpečuje např. poskytování služeb spojených s hledáním majetku a osob, zjišťováním skutečností, které mohou sloužit jako důkazní prostředky.

Činnosti

 • Formulování bezpečnostní politiky organizace.
 • Klasifikování aktiv společnosti z hlediska potřeb jejich ochrany (majetek, osoby, informace).
 • Navrhování a zavádění monitorovacích a dohledových služeb a správa bezpečnostních technologií (poplachové, přístupové, kamerové a ostatní systémy).
 • Obsluha systému elektronické ochrany zboží – bezpečnostních prvků na zboží.
 • Ochrana majetku a kontrola jeho zabezpečení.
 • Organizace transportu aktiv mezi objekty společnosti nebo do objektů jiné společnosti.
 • Organizace, řízení a kontrola výkonu činnosti k zajištění režimové a detektivní ochrany a dohledu při ochraně majetku a osob především v živnostenských provozovnách.
 • Organizace, řízení a kontrola výkonu prošetřování souvislostí a událostí spojených se vznikem škod a odhalování skutečností svědčících o právním zájmu klienta.
 • Posouzení a řízení fyzické ostrahy, režimových a administrativních bezpečnostních opatření.
 • Provádění managementu rizik, tj. jejich analýzu, hodnocení a vyhodnocení.
 • Vedení evidence o případech a zpracování závěrečných zpráv včetně fotodokumentace apod.
 • Vyhotovení bezpečnostních posouzení.
 • Zajištění prevence trestné činnosti zaměstnanců a dodavatelů.
 • Zajištění spolupráce s veřejnými a soukromými subjekty.
 • Zavádění a řízení protipožárních technologií.
 • Zavádění a řízení prvků bezpečnostní politiky v rámci fyzické bezpečnosti, bezpečnosti lidských zdrojů a informací.
 • Zpracování dokumentace pro vymáhání pohledávek, vedení úředních jednání a soudních sporů.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.