Přeskočit navigaci

Kovotlačitel

Charakteristika

Kovotlačitel ručně zhotovuje rotační tvarované předměty z kovů pro potřeby pasířů podle nových návrhů nebo historických vzorů.

Činnosti

  • Dotváření chybějících součásti.
  • Konečná úprava uměleckořemeslných výrobků.
  • Obsluha strojů při výrobě uměleckořemeslných výrobků.
  • Oprava, obnova, údržba a rekonstrukce uměleckořemeslných výrobků.
  • Příprava a úprava surovin a materiálů.
  • Příprava uměleckořemeslného záměru, studium podkladů, zpracování technické dokumentace.
  • Volba materiálu a pracovních postupů pro zhotovení uměleckořemeslného výrobku.
  • Výroba forem pro výrobu uměleckořemeslného výrobku.
  • Vytváření uměleckořemeslného výrobku ručně nebo s použitím nástrojů.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
7213 - Pracovníci na zpracování plechu 24 135 21 310
72139 - Ostatní pracovníci na zpracování plechu 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání