Přeskočit navigaci

Operátor textilní výroby

Charakteristika

Operátor textilní výroby podle pokynů nadřízených pracovníků zajišťuje práci dílčí organizační jednotky při realizaci úkolů stanovených operativním plánem textilní výroby.

Činnosti

  • Evidence produkce a příslušné provozní dokumentace.
  • Kontrola hospodárného využívání materiálu a používaných technologií.
  • Kontrola kvality a odstraňování či hlášení závad.
  • Přidělování práce pracovníkům v rámci dílčí organizační jednotky, případně technologicky vymezeného úseku.
  • Řízení pracovního vytížení zaměstnanců v rámci dílčí organizační jednotky.
  • Zajišťování optimálního využití výrobní techniky.
  • Zajišťování včasného odstraňování poruch strojního zařízení.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3122 - Mistři a příbuzní pracovníci ve výrobě (kromě hutní výroby a slévárenství) 32 029 28 363
31226 - Mistři a příbuzní pracovníci v textilní a kožedělné výrobě a v obuvnictví 28 472 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání