Přeskočit navigaci

Umělecký rytec

Charakteristika

Umělecký rytec zhotovuje razidla, šablony pro pantograf, ovládá ruční i strojní rytí znaků, plošného i plastického písma a číslic včetně ručního rytí ornamentů do drahých kovů.

Činnosti

  • Čtení a použití technických podkladů.
  • Ruční i strojní rytí podle nákresu s následnou retuší.
  • Ruční rytí plastických ornamentů do drahých i obecných kovů pozitivním i negativním způsobem.
  • Ruční rytí razidel a seků pro ražbu znaků, figurálních ozdob nebo mincí.
  • Strojní rytí pomocí pantografů.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání