Přeskočit navigaci

Kovář

Charakteristika

Kovář ručním nebo strojním kováním zhotovuje kovové součásti.

Činnosti

  • Obsluha kovářských pecí a výhní.
  • Obsluha válcovaček kroužků, radiálních kovacích strojů, vodorovných kovacích strojů, kovacích válců, strojů pro příčné klínové válcování a ohýbaček různých typů.
  • Ohřívání materiálů v kovářských pecích a výhních.
  • Příprava materiálů, pracovních pomůcek a zařízení.
  • Seřizování, ošetřování a údržba kovářských pecí a výhní.
  • Vedení příslušných záznamů.
  • Výroba strojních součástí, nářadí a nástrojů ručním nebo strojním kováním na bucharech a kovacích lisech podle zadaného výkresu nebo předepsaného postupu.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání