Přeskočit navigaci

Mechanizátor pro pěstební činnost

Charakteristika

Mechanizátor pro pěstební činnost zabezpečuje v lesním hospodářství jednotlivé pracovní operace při přípravě půdy, obnově lesa, péči o lesní kultury a ve výchově lesních porostů prostřednictvím mechanizačních prostředků.

Činnosti

 • Asanace erozních rýh.
 • Drcení a rozmetání klestu.
 • Frézování pařezů.
 • Kopání a udržování protipožárních pásů pomocí závěsného nářadí na traktoru.
 • Mechanická ochrana lesních kultur – ožínání křovinořezy a motorovými ožínači.
 • Mechanizovaná příprava půdy pro přirozenou obnovu, především pomocí půdních fréz nesených traktorem.
 • Mechanizované odkorňování pokácených kmenů.
 • Mechanizované práce při údržbě lesních cest a svážnic.
 • Mechanizované práce v ochraně lesa proti zvěři a hmyzím a ostatním škůdcům.
 • Ochrana lesních kultur pomocí mechanických postřikovačů včetně přípravy postřiků.
 • Prohrnování a posyp lesních cest traktorem.
 • Prořezávky, prostřihávky, výseky plevelných a nežádoucích dřevin, zpřístupnění porostů a další pěstební práce jednomužnou motorovou pilou nebo křovinořezem.
 • Rozvoz materiálu pro pěstební práce traktorem, jeho nakládka a vykládka.
 • Shrnování klestu shrnovači nesenými traktorem nebo speciálním pracovním strojem.
 • Zalesňování sazenic zalesňovacími stroji.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
 • Záchvatovité a kolapsové stavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
8341 - Řidiči a obsluha zemědělských a lesnických strojů 22 583 20 558
83412 - Řidiči a obsluha lesnických strojů 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.