Přeskočit navigaci

Mechanizátor pro pěstební činnost

Charakteristika

Mechanizátor pro pěstební činnost zabezpečuje v lesním hospodářství jednotlivé pracovní operace při přípravě půdy, obnově lesa, péči o lesní kultury a ve výchově lesních porostů prostřednictvím mechanizačních prostředků.

Činnosti

 • Asanace erozních rýh.
 • Drcení a rozmetání klestu.
 • Frézování pařezů.
 • Kopání a udržování protipožárních pásů pomocí závěsného nářadí na traktoru.
 • Mechanická ochrana lesních kultur – ožínání křovinořezy a motorovými ožínači.
 • Mechanizovaná příprava půdy pro přirozenou obnovu, především pomocí půdních fréz nesených traktorem.
 • Mechanizované odkorňování pokácených kmenů.
 • Mechanizované práce při údržbě lesních cest a svážnic.
 • Mechanizované práce v ochraně lesa proti zvěři a hmyzím a ostatním škůdcům.
 • Ochrana lesních kultur pomocí mechanických postřikovačů včetně přípravy postřiků.
 • Prohrnování a posyp lesních cest traktorem.
 • Prořezávky, prostřihávky, výseky plevelných a nežádoucích dřevin, zpřístupnění porostů a další pěstební práce jednomužnou motorovou pilou nebo křovinořezem.
 • Rozvoz materiálu pro pěstební práce traktorem, jeho nakládka a vykládka.
 • Shrnování klestu shrnovači nesenými traktorem nebo speciálním pracovním strojem.
 • Zalesňování sazenic zalesňovacími stroji.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
 • Záchvatovité a kolapsové stavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Correction warning: Write permissions are required on the defined temp directory for the chart image file to be created. To enable you to view the chart this has defaulted to streaming which has a high performance cost over the file based system. Please resolve your permissions issue for this warning to be removed. For more information, please see this kb: http://dotnetcharting.com/kb/article.aspx?id=10018
Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
8341 - Řidiči a obsluha zemědělských a lesnických strojů 22 583 20 558
83412 - Řidiči a obsluha lesnických strojů 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.