Přeskočit navigaci

Vedoucí posunu

Charakteristika

Vedoucí posunu zajišťujíce posun kolejových vozidel v přidělených obvodech.

Činnosti

  • Obsluha zabezpečovacích zařízení (výhybek, výkolejek) popřípadě obsluhy kolejových brzd.
  • Obsluha železničních vozů a manipulačních míst.
  • Provádění zkoušek brzd včetně obsluhy brzd jednotlivých vozů nebo skupin.
  • Řízení a provádění posunu kolejových vozidel.
  • Sestavování a rozřazování vlaků, zadržování spouštěných a odrážených vozů.
  • Zajišťování vozů proti ujetí.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
  • Záchvatovité a kolapsové stavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
8312 - Signalisti, brzdaři, výhybkáři, posunovači a příbuzní pracovníci 26 321 00
83122 - Vedoucí posunu, posunovači, brzdaři 26 868 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání