Přeskočit navigaci

Obuvník pro gumárenskou výrobu

Charakteristika

Obuvník pro gumárenskou výrobu vykonává odborné práce při výrobě obuvi z pryže.

Činnosti

  • Lisování pryžotextilní obuvi, montáž včetně vulkanizace.
  • Napínání podšívek celopryžové obuvi na bodce kopyta.
  • Provádění průběžných a konečných kontrol.
  • Příprava a úpravy materiálů pro výrobu.
  • Řízení chodu vstřikovacího stroje na výrobu podešví, podpatků.
  • Řízení vulkanizačních procesů.
  • Strojní ořezávání přetoků podešví.
  • Vulkanizování pryžové obuvi ve vulkanizačním kotli.
  • Vytahování faksinků hladkých i s dezénem na příslušnou sílu.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
8156 - Obsluha strojů na výrobu obuvi a příbuzných výrobků 14 683 00
81561 - Obsluha strojů na výrobu obuvi 14 717 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.