Přeskočit navigaci

Ostřič nástrojů

Charakteristika

Ostřič nástrojů provádí ruční i strojní ostření břitů obráběcích nástrojů.

Činnosti

  • Kontrola geometrie břitů nástrojů.
  • Lapování činných ploch nástrojů.
  • Ruční ostření jednobřitých obráběcích nástrojů.
  • Strojní ostření vícebřitých i mnohabřitých nástrojů na speciálních nástrojařských bruskách a na CNC nástrojařských bruskách.
  • Údržba jednobřitých obráběcích nástrojů.
  • Úprava ostří.
  • Vybrušování utvařečů třísek na čele nástroje s dosažením předepsaného tvaru, rozměru a jakosti povrchu nástroje.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
72221 - Nástrojaři 27 804 00
7224 - Brusiči, leštiči a ostřiči nástrojů a kovů 23 720 00
72243 - Ostřiči nástrojů a kovů 27 446 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání