Přeskočit navigaci

Nástrojař pro formy na zpracování plastů a tlakové lití kovů

Charakteristika

Nástrojař pro formy na zpracování plastů a tlakové lití kovů se podílí při výrobě forem a provádí jejich montáž, úpravy a opravy.

Činnosti

  • Dokončování na zařízeních pro elektroerozívní obrábění.
  • Měření rozměrů, jakosti povrchu, geometrického tvaru a vzájemné polohy ploch forem pomocí měřidel a optických měřících přístrojů, měření kuželovitosti nebo úkosů pomocí sinusového pravítka.
  • Orýsovávání součástí.
  • Provádění funkčních zkoušek forem.
  • Ruční broušení a leštění činných ploch forem.
  • Ruční obrábění kovových a plastových materiálů.
  • Strojní obrábění na konvenčních obráběcích strojích a na CNC soustruhu a frézce.
  • Tepelné zpracování drobných součástí forem.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
7222 - Nástrojaři a příbuzní pracovníci 22 835 20 542
72221 - Nástrojaři 27 804 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.