Přeskočit navigaci

Nástrojař pro nástroje k plošnému a objemovému tváření

Charakteristika

Nástrojař pro nástroje k plošnému a objemovému tváření vyrábí dle výkresové dokumentace nástroje pro objemové a plošné tváření kovů. Vyrobený nástroj si sám zkontroluje, odzkouší a posoudí jeho kvalitu.

Činnosti

 • Broušení a leštění činných ploch nástrojů.
 • Kontrola geometrického tvaru, vzájemné polohy a jakosti ploch nástrojů pomocí měřicích přístrojů.
 • Měření délkových rozměrů.
 • Orýsovávání součástí.
 • Používání vícesložkových hmot při opravách.
 • Provádění oprav a renovací poškozených či opotřebených nástrojů.
 • Ruční obrábění kovových a plastových materiálů.
 • Tepelné zpracovávání drobných součástí.
 • Ustavování a slícovávání součástí tvářecích nástrojů.
 • Zhotovování, údržba a opravy nástrojů k plošnému a objemovému tváření.
 • Zkoušení nástrojů a pomůcek pro tváření.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
7222 - Nástrojaři a příbuzní pracovníci 22 835 20 542
72221 - Nástrojaři 27 804 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.