Přeskočit navigaci

Nástrojař pro přípravky a měřidla

Charakteristika

Nástrojař pro přípravky a měřidla vyrábí nářadí, přípravky a měřidla.

Činnosti

  • Broušení a leštění povrchu součástí.
  • Orýsování součástí přípravků a měřidel.
  • Používání vícesložkových hmot při opravách přípravků.
  • Ruční obrábění kovových i plastových součástí.
  • Soustružení, frézování, vrtání a hoblování či obrážení na klasických obráběcích strojích.
  • Tepelné zpracování drobnějších součástí.
  • Ustavování a slícovávání součástí přípravků a měřidel.
  • Výroba nářadí, přípravků, měřidel a pomůcek.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
7222 - Nástrojaři a příbuzní pracovníci 22 835 20 542
72221 - Nástrojaři 27 804 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.