Přeskočit navigaci

Strojní rytec

Charakteristika

Strojní rytec provádí odborné rytecké operace na pantografických a CNC frézkách.

Činnosti

  • Práce na pantografických a CNC frézkách (klasickým obráběním i laserem).
  • Provádění ryteckých operací v návrzích.
  • Seřizování a obsluha CNC gravírovacích strojů ve 2D a ve 3D.
  • Seřizování a obsluha pantografických a CNC frézek.
  • Sestavování šablon pro rytí písmen, číslic a ornamentů s ohledem na estetickou stránku.
  • Úprava návrhů na PC pro CNC gravírovací stroje.
  • Úprava štítku nebo výrobku po rytí.
  • Základní operace na PC ve vztahu k CNC gravírovacím strojům.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
7222 - Nástrojaři a příbuzní pracovníci 22 835 20 542
72225 - Rytci kovů 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání