Přeskočit navigaci

Výrobce polotovarů a prefabrikátů z pěnových materiálů

Charakteristika

Výrobce polotovarů a prefabrikátů z pěnových materiálů vyrábí části čalouněného nábytku na strojích k tomu určených a provádí jejich údržbu.

Činnosti

  • Kontrola a expedice hotových polotovarů a prefabrikátů z pěnových materiálů.
  • Obsluha strojů na výrobu sedáků, opěráků, hlavových opěrek a jiných částí čalouněného nábytku.
  • Vedení příslušné dokumentace.
  • Výběr a příprava materiálů pro výrobu sedáků, opěráků, hlavových opěrek a jiných částí čalouněného nábytku.
  • Výroba technických aplikací – těsnění, filtrů, pěnových obaů.
  • Základní údržba strojů pro zpracování, opracování a spojování pěnových materiálů.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
7534 - Čalouníci a příbuzní pracovníci 00 20 356
75341 - Čalouníci nábytku 00 00
75342 - Autočalouníci 21 384 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.