Přeskočit navigaci

Výrobce matrací z matracových prefabrikátů

Charakteristika

Výrobce matrací z matracových prefabrikátů vytváří matrace z předem vyrobených matracových prefabrikátů.

Činnosti

  • Balení a expedice výrobků.
  • Kompletace matracových prefabrikátů.
  • Kontrola rozměrů a kvality matracových prefabrikátů.
  • Vedení příslušné dokumentace.
  • Výběr matracových prefabrikátů podle zadání.
  • Základní údržba strojů pro výrobu matrací.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.