Přeskočit navigaci

Výrobce matracových potahů

Charakteristika

Výrobce matracových potahů vyrábí potahy na matrace, polštáře a na čalounění na zahradní nábytek.

Činnosti

  • Kompletace potahů.
  • Kontrola potahů a polštářů.
  • Měření, střih, prošívání, obnitkování, sešívání potahů.
  • Recyklace odpadů na plnicí materiál do polštářů na rozvolňovacím zařízení.
  • Vedení dokumentace výroby potahů.
  • Výběr matracových potahových textilií, kypřicích a dalších výplňových a pomocných materiálů.
  • Zhotovování polštářů.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
8153 - Obsluha šicích a vyšívacích strojů 21 721 00
81530 - Obsluha šicích a vyšívacích strojů 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání