Přeskočit navigaci

Výrobce polotovarů pro matracové potahy

Charakteristika

Výrobce polotovarů pro matracové potahy vyrábí polotovary, ze kterých jsou zhotovovány potahy matrací.

Činnosti

  • Kontrola, kompletace a balení polotovarů pro matracové potahy.
  • Obsluha prošívacích a obšívacích strojů a zařízení pro výrobu polotovarů pro matracové potahy.
  • Recyklace odpadů rozvolněním na plnicí materiál do polštářů na rozvolňovacím stroji.
  • Vedení příslušné evidence.
  • Výběr materiálů podle zadání.
  • Zhotovování horních a spodních dílců potahů matrací prošívaných a kompletně připravených z vrchní matracoviny, spodní textilie a vnitřních výplní (kypřicích roun, fólií polyuretanové pěny, fólií polyuretanové pěny s vpíchnutým rounem, fólií pěnové pryže.
  • Zhotovování prošívaných, přesně délkově dělených a sešitých dílců, příhraní s upevněnými úchytkami a vyseknutými a začištěnými větracími otvory, popřípadě s všitými zdrhovadly.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
8153 - Obsluha šicích a vyšívacích strojů 21 721 00
81530 - Obsluha šicích a vyšívacích strojů 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.