Přeskočit navigaci

Zahradnický dělník

Charakteristika

Zahradnický dělník vykonává základní manuální, sezonní a méně kvalifikované práce v zahradnictví.

Činnosti

  • Jednoduché kultivační práce s ručním nářadím.
  • Ošetření květin a keřů na trvalém stanovišti.
  • Ošetřování trávníků.
  • Pěstování zeleniny.
  • Sklizeň ovoce.
  • Sklizeň školkařských výpěstků.
  • Sklizeň zeleniny.
  • Výsadba ovocných a okrasných dřevin.
  • Základní vazačské práce.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
  • Prognosticky závažné imunodeficitní stavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
9211 - Pomocní pracovníci v rostlinné výrobě 16 455 00
92110 - Pomocní pracovníci v rostlinné výrobě 00 00
9214 - Pomocní pracovníci v zahradnictví 00 16 576
92140 - Pomocní pracovníci v zahradnictví 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání