Přeskočit navigaci

Opravář strojů a zařízení v chovu zvířat

Charakteristika

Opravář strojů a zařízení v chovu zvířat udržuje a opravuje stroje a zařízení pro chov hospodářských zvířat.

Činnosti

  • Diagnostika motorových vozidel.
  • Diagnostika strojů a zařízení v chovu zvířat.
  • Opravy a seřizování motorových vozidel.
  • Opravy a seřizování strojů a zařízení v chovu zvířat.
  • Ruční obrábění.
  • Ruční zpracování technických materiálů.
  • Řízení motorových vozidel v rozsahu řidičského oprávnění skupin T, B, C.
  • Údržba motorových vozidel.
  • Údržba strojů a zařízení v chovu zvířat.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
  • Záchvatovité a kolapsové stavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Correction warning: Write permissions are required on the defined temp directory for the chart image file to be created. To enable you to view the chart this has defaulted to streaming which has a high performance cost over the file based system. Please resolve your permissions issue for this warning to be removed. For more information, please see this kb: http://dotnetcharting.com/kb/article.aspx?id=10018
Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
7233 - Mechanici a opraváři zemědělských, průmyslových a jiných strojů a zařízení 25 579 21 039
72334 - Mechanici a opraváři zemědělských strojů a zařízení 21 963 19 610

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.