Přeskočit navigaci

Opravář strojů a zařízení v pěstování rostlin

Charakteristika

Opravář strojů a zařízení v pěstování rostlin udržuje a opravuje stroje a zařízení pro pěstování rostlin.

Činnosti

 • Diagnostika motorových vozidel.
 • Diagnostika strojů a zařízení pro pěstování rostlin.
 • Opravy a seřizování motorových vozidel.
 • Opravy strojů a zařízení pro pěstování rostlin.
 • Ruční obrábění.
 • Ruční zpracování technických materiálů.
 • Řízení motorových vozidel v rozsahu řidičského oprávnění skupin T, B, C.
 • Seřizování strojů a zařízení pro pěstování rostlin.
 • Údržba motorových vozidel.
 • Údržba strojů a zařízení pro pěstování rostlin.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
 • Záchvatovité a kolapsové stavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
7233 - Mechanici a opraváři zemědělských, průmyslových a jiných strojů a zařízení 25 579 21 039
72334 - Mechanici a opraváři zemědělských strojů a zařízení 21 963 19 610

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.