Přeskočit navigaci

Školkař

Charakteristika

Školkař připravuje půdu, ošetřuje rostliny, hnojí, řeže a tvaruje dřeviny, zalévá a odpleveluje, dobývá, třídí a expeduje školkařské výpěstky.

Činnosti

 • Hnojení ve školkařství.
 • Kultivační práce.
 • Ošetřování školkařského materiálu včetně zboží.
 • Pěstování školkařského materiálu.
 • Příprava a aplikace ochranných prostředků proti chorobám a škůdcům ovocných rostlin a herbicidů proti plevelům.
 • Rozmnožování školkařského materiálu.
 • Řízení a obsluha traktorů a jiné mechanizace.
 • Sklizeň a expedice školkařských výpěstků.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
 • Astma bronchiale či jiná prognosticky závažná alergická onemocnění.
 • Chladová alergie.
 • Chronická, prognosticky závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Prognosticky závažné imunodeficitní stavy.
 • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání