Přeskočit navigaci

Chovatel včel

Charakteristika

Chovatel včel zajišťuje obsluhu včelstev v průběhu celého včelařského roku, včetně údržby včelařského zařízení a kočování se včelstvy.

Činnosti

  • Drobné opravy a údržba včelařských zařízení.
  • Obsluha včelstev v průběhu celého včelařského roku.
  • Pěstování včelařsky významných rostlin.
  • Přesun včelstev a jejich umístění do vhodných lokalit.
  • Udržování dobrého zdravotního stavu včelstev.
  • Vedení evidence chovu včel.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání