Přeskočit navigaci

Chovatel vodní drůbeže

Charakteristika

Chovatel vodní drůbeže obstarává chov na farmách obvykle v rámci rybářského podniku, zajišťuje reprodukci a líhnutí drůbeže a chov chovných zvířat. Zajišťuje krmení, napájení a optimální chovné podmínky.

Činnosti

  • Chov vodní drůbeže na farmě, obvykle v rámci rybářského podniku.
  • Zajišťování krmení a napájení drůbeže, optimální režim prostředí pro chov a asanaci mezi turnusy.
  • Zajišťování reprodukce a líhnutí drůbeže, chov chovných zvířat a výkrm jateční drůbeže.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
  • Astma bronchiale či jiná prognosticky závažná alergická onemocnění.
  • Chladová alergie.
  • Prognosticky závažné imunodeficitní stavy.
  • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
61220 - Chovatelé drůbeže 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání