Přeskočit navigaci

Zpracovatel ryb

Charakteristika

Zpracovatel ryb zabíjí, kuchá, opracovává ryby a následně zpracovává výrobky z ryb, které dále konzervuje, balí a připravuje pro distribuci, přičemž dbá na dodržování hygienických předpisů.

Činnosti

  • Opracování a zpracování ryb od dodání živých ryb až po zhotovení rybích výrobků, včetně jejich konzervace a skladování.
  • Provádění asanačních opatření a dodržování hygienických a bezpečnostních předpisů s cílem zabezpečení hygienické nezávadnosti výrobků z ryb.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
  • Chladová alergie.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
62210 - Kvalifikovaní pracovníci v oblasti akvakultury 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání