Přeskočit navigaci

Kočí v lesní těžbě

Charakteristika

Kočí v lesní těžbě provádí transport vytěženého dřeva na odvozní místo s využitím koňského potahu a vede výcvik koně k potažní práci a specifickému užití koně v lesní těžbě dřeva a práci v lese, zajišťuje péči a ochranu koně a jeho odchov.

Činnosti

 • Odchov hříbat, péče o správný růst a vývin hříbat a mladých koní.
 • Ošetřování březích klisen, příprava klisny k porodu, vedení porodu, ošetření klisny a hříběte po porodu, ošetřovaní a krmení kojících matek a sajících hříbat.
 • Ošetřování koní, hygiena, péče o kopyta.
 • Ošetřování plemenných hřebců v chovu i v práci.
 • Péče o koně po práci.
 • Péče o nemocná zvířata podle veterinárních zásad a pokynů veterináře, zooveterinární opatření.
 • Péče o zdraví koně a jeho ochrana dle zásad welfare.
 • Plemenitba koní, ošetřování plemenných hřebců, zapouštění klisen.
 • Práce s koňským potahem na skládce dříví (třídění sortimentů, začelování, příprava pro odvoz).
 • Přeprava koní.
 • Řízení koňských potahů při lesnické činnosti a práce s koněm v lese, přibližování dříví na odvozní místa.
 • Soustřeďování dříví koňským potahem.
 • Údržba a základní opravy výstroje koně.
 • Úklid, dezinfekce, čištění a podestýlání stájových prostor, údržba výběhů a ohrad.
 • Výběr, příprava a dávkování krmiva, krmení, napájení, pasení.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
 • Prognosticky závažná onemocnění pohybového systému, znemožňující zátěž páteře a trupu.
 • Těžká, prognosticky závažná onemocnění oběhové soustavy.
 • Záchvatovité a kolapsové stavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
93320 - Kočí 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání