Přeskočit navigaci

Chovatel a ošetřovatel drůbeže a běžců

Charakteristika

Chovatel a ošetřovatel drůbeže a běžců zajišťuje péči o drůbež a běžce ve farmových chovech dle zásad welfare. Obsluhuje běžné technologie spojené s tímto chovem.

Činnosti

  • Obsluha běžných technologií používaných v chovech drůbeže podle druhu chované drůbeže (kur, krůta, perlička, křepelka, holub, běžci, aj.).
  • Obsluha běžných technologií používaných v chovech drůbeže podle typu chovu (rozmnožovací, výkrm brojlerů, chov nosnic, smíšené).
  • Obsluha běžných technologií používaných v chovech drůbeže podle účelu chovu (maso, vejce, peří).
  • Péče o drůbež a běžce, tj. krmení, napájení, manipulace s nimi, sběr vajec apod., dle zásad chovu drůbeže.
  • Používání zásad welfare.
  • Vedení evidence v chovech drůbeže a běžců.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
  • Astma bronchiale či jiná prognosticky závažná alergická onemocnění.
  • Prognosticky závažné imunodeficitní stavy.
  • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
61220 - Chovatelé drůbeže 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.