Přeskočit navigaci

Chovatel a ošetřovatel prasat

Charakteristika

Chovatel a ošetřovatel prasat se stará o jednotlivé kategorie prasat a zajišťuje podmínky pro jejich odpovídající chov.

Činnosti

 • Kontrola zdravotního stavu.
 • Krmení jednotlivých kategorií prasat.
 • Napájení jednotlivých kategorií prasat.
 • Obsluha běžných technologií používaných v chovech prasat rozlišených dle chované kategorie prasat (jalové, březí, kojící prasnice, odchov selat, výkrm prasat, inseminačních stanic kanců).
 • Označování prasat.
 • Přesuny jednotlivých kategorií prasat.
 • Uplatňování požadavků na welfare chovu jednotlivých kategorií.
 • Vedení základní evidence.
 • Vyskladňování prasat.
 • Zabezpečit hygienu chovu prasat, ustájení čištění, dezinfekci, dezinsekci a deratizaci stájí, jiných prostorů a zařízení, v nichž jsou chována.
 • Zajištění a vedení reprodukce.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
 • Astma bronchiale či jiná prognosticky závažná alergická onemocnění.
 • Prognosticky závažné imunodeficitní stavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
6121 - Chovatelé hospodářských zvířat (kromě drůbeže) 21 006 00
61212 - Chovatelé a ošetřovatelé prasat 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání