Přeskočit navigaci

Chovatel a ošetřovatel kožešinových zvířat

Charakteristika

Chovatel a ošetřovatel kožešinových zvířat pečuje o kožešinová zvířata dle zásad welfare.

Činnosti

 • Čištění a desinfekce chovných a pomocných prostor.
 • Hodnocení exterieru zvířat, sestavování chovných skupin a připařovacích plánů.
 • Kontrola zdravotního stavu a podávání léčiv.
 • Krmení a napájení.
 • Obsluha běžných technologických zařízení používaných v chovu kožešinových zvířat.
 • Odchov mláďat.
 • Ošetřování, hodnocení a třídění stažených kožek.
 • Označování zvířat a vedení chovatelské evidence.
 • Řízení procesu reprodukce a kontrola porodů.
 • Usmrcování zvířat dle zásad welfare a stahování kůží

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
 • Astma bronchiale či jiná prognosticky závažná alergická onemocnění.
 • Prognosticky závažné imunodeficitní stavy.
 • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí.
 • Záchvatovité a kolapsové stavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
6121 - Chovatelé hospodářských zvířat (kromě drůbeže) 21 006 00
61214 - Chovatelé a ošetřovatelé kožešinových zvířat 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.