Přeskočit navigaci

Chovatel a ošetřovatel skotu

Charakteristika

Chovatel a ošetřovatel skotu pečuje o skot ve farmových chovech dle zásad welfare.

Činnosti

 • Dojení.
 • Kontrola zdravotního stavu, pomoc při veterinárních zákrocích a běžné desinfekci.
 • Krmení a napájení.
 • Obsluha běžných technologických zařízení, používaných v chovu skotu, včetně drobných oprav.
 • Odklizení mrvy, čištění stáje a zastýlání.
 • Označování telat.
 • Přesuny a manipulace se zvířaty.
 • Vedení porodu a ošetření narozených telat.
 • Vedení prvotní evidence.
 • Vyhledávání říjících se plemenic a pomoc při inseminaci.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
 • Astma bronchiale či jiná prognosticky závažná alergická onemocnění.
 • Chronická, prognosticky závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Prognosticky závažné imunodeficitní stavy.
 • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí.
 • Záchvatovité a kolapsové stavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
6121 - Chovatelé hospodářských zvířat (kromě drůbeže) 21 006 00
61213 - Chovatelé a ošetřovatelé skotu, koz a ovcí 21 629 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání