Přeskočit navigaci

Pěstitel polní zeleniny

Charakteristika

Pěstitel polní zeleniny předpěstuje zeleninovou sadbu v krytých prostorách, pěstuje a ošetřuje zeleninu v polních podmínkách.

Činnosti

  • Ošetřování polní zeleniny v průběhu vegetace.
  • Pěstování polní zeleniny.
  • Předpěstování zeleninové sadby.
  • Sklízení a uskladňování polní zeleniny

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
6111 - Pěstitelé zemědělských plodin 00 16 097
61110 - Pěstitelé zemědělských plodin 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání