Přeskočit navigaci

Pěstitel chmele

Charakteristika

Pěstitel chmele obsluhuje stroje a zařízení pro obdělávání půdy ve chmelnicích, aplikuje hnojiva a chemické přípravky na ochranu rostlin a obsluhuje sklízecí linky chmele dle zásad správné zemědělské praxe.

Činnosti

  • Kontrola technologických zařízení při sklizni a sušení chmele.
  • Kultivační zásahy za vegetace ve chmelnici.
  • Mechanický řez chmele.
  • Ošetření a ochrana chmele behem vegetace
  • Seřízení a údržba strojů, nástrojů a nářadí k agrotechnickým zásahům ve chmelnici.
  • Strojní sklizeň chmele.
  • Výsadba chmele.
  • Základní údržba chmelnicových konstrukcí.
  • Zavěšování chmelovodičů.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
  • Záchvatovité a kolapsové stavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
61120 - Ovocnáři, vinaři, chmelaři a ostatní pěstitelé plodů rostoucích na stromech a keřích 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání